Børnehaven Kornvænget
 

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper

Vores pædagogiske principper tager udgangspunkt i vores profil motion og udeliv og i vores værdier  sundhed, glæde og fællesskab.

Vi lægger vægt på, at børnene er aktivt deltagende og pædagogerne er aktivt støttende, så børnene i læringen skaber relationer/fællesskaber.

Vi vil gerne hos børnene se, glæden ved at bevæge sig og glæden ved, at indgå i et inkluderende fællesskab. Børnene bruger deres egen læring på baggrund af det, de allerede ved og har erfaret i forvejen.

Derfor skal de pædagogiske principper tilrettelægges således, at det enkelte barn er i centrum for de aktiviteter der er i børnehaven.
I børnehaven er det lederen der har det overordnede ansvar for, at de pædagogiske principper bliver efterlevet.

De pædagogiske principper i børnehaven er:


1.
 At sikre en alsidig personlig udvikling hos det enkelte barn, med barnets egen aktivitet som udgangspunkt.

2. At støtte det enkelte barn, så det kan og tør udforske den verden som barnet bevæger sig i, kan tage egne initiativer, og indgå i et inkluderende fællesskab med de øvrige børn og voksne i børnehaven.

3. At børnene gennem en aktiv deltagende dag i de daglige gøremål, lærer grundlæggende færdigheder, og kan indgå i samspil og bruge de andre børn, og derved udvikle og styrke deres selvværd.

Derudover er barnet og familien i centrum for det overordnede værdigrundlag, vi har i
børnehaven. Vores værdigrundlag kan ses i vores daglige adfærd og kontakt til familier og børn. Derfor er værdigrundlaget delt op i de områder, vi mener, er de vigtigste, når et barn skal udvikle sig så sundt som muligt.

De enkelte mål:
 vi er anerkendende voksne
 vi prioriterer udeliv og kropslig udfoldelse
 vi styrker barnets selværd

Inklusion af børn med særlige behov
I børnehaven skal der bevidst arbejdes med rummelighed, inklusion og fællesskaber for alle børn.
Set i forhold til hele børnegruppen, skal børnehaven have øje for, at børn med særlige behov bliver inkluderet i gruppen. Dette gøres ved, at støtte og udfordre barnet således, at barnet får succes, og det oplever sig som en del af det inkluderende fællesskab.